Wat is Tax Shelter?

Wat is Tax Shelter?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die de Belgische overheid in 2003 in het leven heeft geroepen met als doel de audiovisuele sector te ondersteunen: het betreft zowel een culturele als een economische maatregel

Tax Shelter laat bedrijven, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, toe minder belastingen te betalen. Door toepassing van een Tax Shelter realiseert een vennootschap fiscale en financiƫle voordelen.

Tax Shelter 2.0

Sinds 1 januari 2015 is de hervormde Tax Shelter-wetgeving van kracht: Tax Shelter 2.0 garandeert meer transparantie op de markt, gekoppeld aan meer veiligheid voor de investeerder.

Vanaf 2017 werd ook tax shelter mogelijk voor podiumkunsten en in 2019 wordt de wetgeving nog uitgebreid naar de gaming-industrie. 

WAARSCHUWING:

Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 356% van het geĆÆnvesteerde bedrag. 

De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder (Flanders Tax Shelter bvba). De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een bijkomende vergoeding en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het rendement hoger, lager, of zelfs negatief zijn (theoretisch tot -27,38% indien de Investeerder belast wordt tegen het verlaagd tarief van 20,40%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering.