Federale ministerraad keurt uitbreiding van de Tax Shelter regeling voor de audiovisuele sector naar de podium- en theaterkunsten goed

Het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt geeft investeerders in producties van podium- en theaterkunsten de kans om vrijgesteld te worden van belastingen. Dankzij de uitbreiding van de Tax Shelter zullen producenten van podiumkunsten gemakkelijker toegang krijgen tot privé-investeerders. Die extra financiële middelen zullen de mogelijkheden en internationale reputatie van deze creatieve sector ten goede komen.