Brochure FOD Financiën

Hierbij vindt u de link naar de volledige Tax Shelter brochure van de Federale Overheidsdienst Financiën: 

http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax_shelter/