Terug naar overzicht
SOS Onverdraagzaamheid

SOS Onverdraagzaamheid

Het is een sluipend gif in de maatschappij anno 2022, de openlijke onverdraagzaamheid en racisme die steeds openlijker worden beleden. Op de arbeidsmarkt, in het sociale leven en bovenal op de sociale media wordt uitgesproken onverdraagzaamheid omwille van nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming steeds openlijker ‘beleden’. Verbazingwekkend genoeg treedt er in de publieke opinie steeds vaker een soort gelatenheid op en wordt er zelden of nooit nog strafrechtelijk opgetreden. Argumenten als ‘het hoort erbij’ of ‘negeer het, maak het niet erger door er tegenin te gaan’ zijn legio. In ‘SOS Onverdraagzaamheid’ gaan we met open vizier op zoek naar het kwaad én de wortels én een mogelijke oplossing. Met de mening van deskundigen, maar ook en vooral door proefondervindelijk na te gaan wat er aan de grondslag ligt van die meningen. Wat zet mensen ertoe aan om openlijk en onbeschaafd hun ongenoegen te ventileren? Gaat het over racisme of is het niet meer dan een slecht functionerende ventiel van het maatschappelijke ongenoegen? Zijn racisme en onverdraagzaamheid niet in de eerste plaats de brute vertaling van angst en onzekerheid, waarbij altijd iemand als zondebok moet functioneren? Of dichten mensen zich onder het mom van vrijheid van meningsuiting een vrijgeleide toe, mee onder invloed van de verharding van het politieke debat?