Terug naar overzicht
Anima Insight: de geboorte van de symfonie

Anima Insight: de geboorte van de symfonie

In de laatste decennia van de achttiende eeuw ontwikkelt zich een nieuw genre dat een bijzondere toekomst tegemoet gaat: de symfonie. Er wordt voortdurend op allerlei manieren geëxperimenteerd totdat de symfonie uiteindelijk de vorm aanneemt die weldra ‘klassiek’ genoemd zal worden. Bart van Reyn en Anima Eterna Brugge hebben dit tijdsgewricht, deze kentering tussen twee tijdperken, gekozen om hun samenwerking gestalte te geven. Met Anima Insight wordt u uitgenodigd om nauwgezet de eerste stappen van het nieuwe genre te volgen. Haydn, die meer dan wie ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de symfonie, zou, net als Mozart, een tijdlang door de beweging worden meegesleept. In 1770 schrijven ze allebei partituren neer die model zouden staan voor het genre en waarin ze zowel de kwintessens ervan lijken uit te drukken als de materie uitputtend behandelen: ze beheersen de stijl en overstijgen die al snel, Sturm und Drang wordt een essentieel onderdeel van de stijl die dan onder hun pen tot leven komt: het Weense classicisme.