Erkenningen

Erkenningen

Flanders Tax Shelter:

  • heeft een erkenning van de Federale Overheidsdienst Financiën (audiovisuele werken en podiumkunsten) als tussenpersoon in het kader van het tax shelter-stelsel
  • beschikt over een door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 01/03/2022 goedgekeurde prospectus
  • raadpleeg hier de aanvulling op onze prospectus dd. 27/06/2022