Flanders Tax Shelter

Flanders Tax ShelterInvesteren in Audiovisuele werken en Podiumkunsten

Tax Shelter is meer dan een fiscale operatie. U maakt bewust de keuze om te investeren in audiovisuele werken of podiumkunsten die uw voorkeur genieten. Bij Flanders Tax Shelter vinden we het van belang dat u:

  • Weet waar uw geld naar toe gaat.
  • De productie kan bezoeken, bekijken en eenvoudig opvolgen.
  • Vooral zelf kan kiezen in welke productie u Tax Shelter doet.

Kortom, neem zelf de controle over uw investering.

Op dit snijpunt tussen podiumkunsten en de audiovisuele sector geeft Flanders Tax Shelter, als Vlaamse marktleider, u de kans om alles zelf te bepalen. We verzamelen voor u de beste Vlaamse producties, steeds volledig onderbouwd door de expertise van de productiehuizen en als Vlaamse marktleider financierden we intussen meer dan 220 Vlaamse projecten.

Via de eenvoudige online module kan u zelf het type project kiezen:

Klik op 'Kies uw project', kies om te investeren in audiovisuele werken of podiumkunsten en krijg het meest passende Tax Shelter project voorgesteld. Daarna kan u zich inschrijven waarop we u binnen 24 uur contacteren om uw keuze te finaliseren.

Belangrijke informatie

De minimum investering bedraagt € 5.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel.

Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken.

De Investering omvat een aantal risico’s die in een door Flanders Tax Shelter uitgegeven prospectus beschreven.

Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 356% van het geïnvesteerde bedrag. 

De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder (Flanders Tax Shelter bvba). De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een bijkomende vergoeding en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het rendement hoger, lager, of zelfs negatief zijn (theoretisch tot -27,38% indien de Investeerder belast wordt tegen het verlaagd tarief van 20,40%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. 

Er zijn geen kosten ten laste van de investerende vennootschap.